Най-учтиво Ви молим, да се запознаете с Общите условия на сайта Beboutique, преди да направите поръчка през него:
 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на Закона за електронната търговия, между доставчика на услуги на информационното общество „Беботик” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Манастирски ливади, бул. Тодор Каблешков No 53, вх. А, ет. 2, ап. 203, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203591514, телефон 0884 33 10 44, e-mail: office@beboutique.eu, наричано по-нататък за краткост „Beboutique” от една страна и от друга страна –  Получателят на услуги (наричан „Потребител”), които услуги се предоставят чрез домейн (интернет адрес): www.beboutique.eu, наричан по-нататък за краткост „сайт”.
 2. На страницата www.beboutique.eu се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. Beboutique гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.
 3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си, изрично и безусловно съгласие, предоставените от него данни да бъдат събирани, съхранявани, и използвани от Beboutique за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки.
 4. Beboutique се задължава да не разкрива никакви данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Beboutique е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 5. Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Beboutique при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените данни.

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.

 1. Електронният магазин www.beboutique.eu предлага богата гама от стоки за бебета, деца, бъдещи и настоящи майки, обзавеждане за детска стая и декорация. За всяка стока са посочени цената и основните ѝ характеристики.
 2. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.
 3. Beboutique не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.
 4. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронния магазин стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като Beboutiqe не носи отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
 5. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.
 6. Beboutique си запазва правото да променя, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат за информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им.
 7. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Beboutique се задължава да уведоми потребителя на предоставения от него телефонен номер или електронен адрес за контакт.

ПОРЪЧКИ

 1. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на Beboutique. Регистрацията в сайта не е задължителна. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.beboutique.eu предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т. 19 от настоящите Общи условия.
 2. За да направи поръчка през сайта на Beboutique, Потребителят следва следните стъпки:

14.1.  Избор на желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Продукти” на сайта или чрез използване на поле „търсене“, намиращо се в горния ляв ъгъл.

14.2. Когато дадена стока е предлагана с продуктови варианти (цвят, размер, материал и т.н.) преди добавяне в „Количка“ се посочва желаната опция от падащото меню, находящо се под полето за цена на стоката.

14.3 Ако желае да закупи повече от един брой от дадена стока, Потребителя има възможност да посочи желаното количество в полето, находящо се вляво от бутона „КУПИ“ или след добавяне в „Количка“ от прозореца „Вашата количка“.

14.2.  За да добави дадена стока към своята поръчка (виртуална количка за пазаруване), Потребителят следва да натисне бутона „КУПИ“ (поръчка със задължение за плащане), находящ се в прозореца на избраната стока, под полето за цена или под умалената снимка на стоката в прозореца „Продукти“ / категории. Няма ограничение в броя на стоки, които могат да бъдат добавени към поръчката (количка).

14.3.  В горната дясна част на сайта се намира бутон „Вашата количка”. До него вдясно е изписана общата стойност на поръчката до момента. От тук Потребителят има възможност да разгледа и променя текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждаване на поръчката. Тук количеството на стоките от един и същ вид може да бъде променяно, както и даден артикул да бъде премахнат от поръчката.

14.4 В случай че Потребителят е регистриран в сайта на Beboutique и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта, списъкът на стоките в „количката”, може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в профила на Потребителя и са достъпни по всяко време за редакция или потвърждаване.

14.4.  За изпращане на поръчката е необходимо Потребителят да натиснете бутона „Вашата количка”. На страницата ще се появи текущия списък с продукти,  налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да бъде направена поръчка на стоките от списъка, е необходимо натискането на бутона „Продължаване с поръчката”.

14.5.  На страницата ще се появи бланка за попълване на данните за доставка и фактуриране. Ако Потребителят желае поръчаните стоки да бъдат доставени на адрес, различен от този за фактуриране, е необходимо да постави отметка в полето „Изпращане до друг адрес“ и да попълни необходимите полета. В противен случай се счита, че адресът за фактуриране е и адрес за доставка. Данните следва да бъдат попълнени на кирилица – три имена, телефон за връзка и точен адрес.

14.6. От следващото поле Потребителят избира начин на плащане, от предложените възможности.

14.7. В зависимост от стойността на поръчката, системата на Beboutique ще прибави автоматично цената на доставката или ще определи „безплатна доставка“

14.8.  Приемането на настоящите Общи условия от потребителите е задължително за да бъде изпратена поръчка до Beboutique. След прочитането им, ако Потребителят е съгласен с тях, е необходимо да маркира полето (постави отметка) „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“, след което да натисне бутона „ПОРЪЧКА”.

14.9.  На екрана ще се появи потвърждение и окончателният изглед на поръчката, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката. Потребителят ще получи на посочения от него адрес на електронна поща автоматично генерирано копие на поръчката. Изпратеното съобщение не е потвърждение на поръчката.

 1. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с „Беботик“ ООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона „ПОРЪЧКА“, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в потребителската количка („Вашата количка”) при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила.
 2. На посочения от него адрес на електронна поща, Потребителят ще получи потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането ѝ. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.
 3. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Beboutique има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя. В този случай, Beboutique може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на Beboutique.
 4. Ако е необходимо, служител на Beboutique ще се свърже с Потребителя за уточняване на подробности по доставката.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

19.1. За стоки, с място на доставка – на територията на Република България:

19.1.1.  Плащане при доставка („наложен платеж“);

19.1.2.  Плащане по банков път.

19.2. За стоки, с място на доставка – извън територията на Република България:

19.2.1.  Плащане по банков път.

19.3. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплати авансово на Beboutique, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока или в момента на получаването ѝ, когато е избран „наложен платеж“ като начин на плащане.

 1. При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Beboutique сумата представляваща продажната цена на доставената стока.
 2. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка чрез банков превод по банковата сметка на Beboutique, посочена на сайта. Като основание в платежното нареждане, се записва номера на поръчката, генериран при изпращането ѝ. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде анулирана.

ДОСТАВКА

 1. Стоките, поръчани от електронния магазин www.beboutique.eu, освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в следните срокове:

22.1. за територията на Република България – до 5 (пет) работни дни.

22.2. извън територията на Република България (на територията на Европейския съюз) – до 10 (десет) работни дни.

22.3 извън територията на Европейския съюз – в зависимост от географското местонахождение, срокът се уточнява с Потребителя.

 1. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на потвърждение за приета поръчка, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 5 /пет/ работни дни.
 2. Beboutique не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Beboutique обстоятелства.
 3. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно, както и да уведоми Beboutique на тел. 0884 33 10 44
 4. При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и Beboutique не бъде незабавно уведомен на тел 0884 33 10 44, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
 5. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Beboutique на тел 0884 33 10 44 за отстраняване на несъответствието.
 6. При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
 7. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Beboutique се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
 8. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 5 (пет) работни дни от уведомяването за такова искане на Beboutique на тел. 0884 33 10 44.
 9. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получената стока (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязъл във владение на последната стока.
 10. Съгласно чл. 47 ал. 1 т. 9 и чл. 55 ал. 2 от Закона за защита на потребителите, „Беботик“ ООД заявява, че разходите за връщане на стоките се заплащат от Потребителя.

ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. Електронният магазин www.beboutique.eu предлага и стоки, изработени по поръчка на Потребителя. Стоките, изработени по поръчка на Потребителя са специално маркирани в интернет сайта и същите не са изработени предварително, а се изработват и доставят при конкретна поръчка от Потребител. Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП, за същите Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) по смисъла на т. 36-38 от настоящите Общи условия, във връзка с чл. 50 – 56 от ЗЗП.
 2. Съгласно чл. 57, т. 4 и т. 5 от ЗЗП Потребителят не може да упражни правото си на отказ (връщане в 14-дневен срок) за стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, съответно за запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. Такива са, но не изключително, стоките от категории бельо, памперси и преходни гащи, устна хигиена, козметика, храни и напитки.
 3. Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП)

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който Потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно:  датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (уебсайт: www.beboutique.eu; електронен адрес: clients@beboutique.eu).  Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител – по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите тук.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

(съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8и чл. 52, ал. 2и 4 от ЗЗП)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора.

До „Беботик“ ООД, гр. София, ж.к. Манастирски ливади, бул. Тодор Каблешков No 53, вх. А, ет. 2, ап. 203, телефон: 0884 33 10 44, електронен адрес office@beboutique.eu

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

……………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………….……………

Поръчано на*/получено на*: …………………………………………………………………

Име на потребителя: ……………………..………………………………………………….

Адрес на потребителя: …………….…………………….…………………………………..

Подпис на потребителя: ……………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ………………………

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.

 1. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от Потребителя.
 2. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Beboutique, с получаването на стоката от Beboutique.
 3. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Beboutique стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал Beboutique за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Beboutique се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

 1. В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.
 2. Гаранционната карта съдържа данните за стоката и гаранционните срокове, както и всички условия на предоставената търговска гаранция.
 3. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
  а) в случай на изгубена гаранционна карта и/или касов бон;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Beboutique или производителя лице или сервизен център. (Оторизираните лица са посочени в гаранционната карта);

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;

 1. Предоставената за стоката търговска гаранция не покрива компоненти на стоката с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.).
 2. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на стоката.
 3. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и по-точно – независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

РЕКЛАМАЦИИ

 1. Рекламациите се предявяват пред Beboutique или пред упълномощено от него лице.
 2. При стоки с предоставeна търговска гаранция рекламации могат да бъдат предявявани на място, във всеки оторизиран сервиз на производителя/вносителя на съответната стока, посочен в гаранционната карта на стоката;
 3. Рекламациите се подават устно или писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат:

– на адреса по търговска регистрация на дружеството „Беботик“ ООД – гр. София, ж.к. Манастирски ливади, бул. Тодор Каблешков No 53, вх. А, ет. 2, ап. 203;

– по електронен път – на електронния адрес за рекламации на Beboutiqe – clients@beboutique.eu

 1. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
 2. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

а) касова бележка или фактура;

б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

в) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 1. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на Beboutique. Beboutique уведомява потребителя в срок от 1 (един) работен ден, преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителят е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница, в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.
 2. Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Beboutique има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
 2. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани по електронен път, чрез отправяне на запитване на адрес clients@beboutique.eu или чрез телефонно обаждане на номер 0884 33 10 44, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.
 3. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Beboutique не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
 4. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.beboutique.eu е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Beboutique и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
 5. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (поставяне на отметка) „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.
 6. Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и действащите нормативни актове в Република България.
 7. Настоящите Общи условия са изготвени и приети на български език и преведени на английски и руски език. При възникнали спорове, свързани с тълкуването им, сила има оригиналният текст на български.
 8. Beboutiqe и Потребителите ще решават всички спорове, възникнали с тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, чрез преговори, а когато това е невъзможно – чрез компетентния съд в гр. София.

Последна промяна: 27.05.2016 г.